6523

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
באר טוביה

6522
6520
6521
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

הציבור מוזמן לפנות לעובדי הוועדה בדואר אלקטרוני בכל עניין ובכל זמן.
עובדי הוועדה ישיבו על כל פנייה תוך זמן קצר.
עובדי הוועדה הונחו לתת את מירב המידע והשירות בדואר אלקטרוני.

אנא עשו שימוש בכלי יעיל וזמין זה.


תמונה למטה באר טוביה

חדשות

 • ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.