דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

עיכובים בתכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

תשריטים

ישיבות

אינטרנט