חברי הוועדה לתכנון ובניה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
קובי אביבי ראש המועצה יו"ר וועדת בניין ערים 050-7969445
דני בוקובזה סגן ראש המועצה 052-6068610
מוטי ארבל סגן ראש המועצה 052-5254768
אלכס גולדפרב חבר ועדה 050-5212919
מני מעודי חבר ועדה 052-6906480
גבי נחום חבר ועדה 054-4884878
גיל בן ציון חבר ועדה 050-9777717
פרדי אוריאל חבר ועדה 052-3211948
תמי פישל חברת ועדה 050-4749312
ימר בן ציון נציג ציבור 050-4966082
יצחק משה (איסאקו) מהנדס הוועדה 050-7956879
תומר טבק יועץ המשפטי 050-4224936
מיטל - פרוטקול שירותי משרד בע''מ מרכז הקלטות ותמלולים 072-3227668

עובדי הוועדה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אביבית ארביב מזכירת מהנדס הוועדה והמועצה 08-8509771
שמואל גוטמן מזכיר כללי 08-8509877
יוליה פוגורלינקו בודקת תכניות 08-8509780
ברק צנחני בודקת תכניות 08-8509813
יעקב בן חמו פיקוח, כללי 050-7284330 08-8509773
מעיין אלנקרי פיקוח 08-8509775 050-4882877
בר דה פורטו פיקוח 050-6309257