טפסים ונהלים

נהלים - בקשה להיתר

הנחיות ביצוע לפתיחת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין - מסלול עם הקלות

הנחיות ביצוע לפתיחת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין - מסלול ללא הקלות

הנחיות להכנת מפת מדידה להיתר בניה

הנחיות כיבוי אש לטופס 4 לבתי מגורים

הנחיות למתכנן הרשות הארצית לכבאות מבנה מגורים

תנאים בהיתר בניה

 

טפסים - בקשה להיתר

בקשה לפטור מחובה להתקין ממ"ד/להגדיל ממ"ד קיים

טופס הצהרה על כמות פסולת

הצהרת על יציבות מבנה קיים

טופס 9 – תצהיר מהנדס על יציבות המבנה

טופס להגשת חישובים סטטיים

הנחיות לפרסום הקלה/ שימוש חורג

טופס טרם מונה קבלן

תצהיר עורך ומבקש הבקשה לעניין סידורי כבאות

 

טפסים לתחילת עבודות

סט טפסים לתחילת עבודות

 

טפסים – הנחיות להשלמת טופס 4

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה חקלאי

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה מגורים כולל ממ"ד

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה מגורים ללא ממ"ד

הנחיות לטופס 4 עבור ממ"ד בלבד

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה מגורים כולל ממ"ד ובריכת שחייה

הנחיות לטופס 4 עבור מבני תעשיה / מסחר / ציבורי כולל ממ"ד

הנחיות לטופס 4 עבור מבני תעשיה / מסחר / ציבורי ללא ממד

הנחיות לטופס 4 עבור קולטים פוטוולטאי - סולארי

הנחיות לטופס 4 עבור אנטנה סלולרית

 

עצים - פקיד היערות

תצהיר עצים לשימור

הצהרה כי לא קיימים עצים בוגרים

הצהרת מודד עד 5 עצים בוגרים

תמצית תיקון 89

 

פיקוד העורף

פטור ממיגון - מכתב למהנדסי ועדות

הטמעת התהליך המחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון

פיקוד העורף כרגולטור המיגון - מצגת

נוהל הגשת בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

מדיניות פיקוד העורף בדבר פטור מהקמת מקלט