הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
ארכיב סדר יום
רשות רישוי מקומית 2020004 19/02/2020 קישור
ועדת משנה 202002 19/02/2020 קישור