קבלת קהל

ימי ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני

יום ראשון בין השעות 13:00-10:00
יום שלישי בין השעות 16:00-12:00
יום חמישי בין השעות 13:00-10:00

בשעות קבלת קהל לא יהיה מענה טלפוני