טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7832
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.017 קיזוזים מ"ר מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.019 קיזוזים קומפלט 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות 1.00.101 מתקנים פוטו וולטאים עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות 1.00.102 מתקנים פוטו וולטאים מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.65 3.65
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 יח' 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.89 60.89
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.950 אגרת מידע בקשה 195.00 195.00
אגרת בניה אגרות 1.00.960 אגרת מידע 2 חלקות צמודות בקשה 312.00 312.00
אגרת בניה אגרות 1.00.965 אגרת מידע לכל חלקה נוספת צמודה בקשה 98.00 98.00
אגרת בניה אגרות 1.111.11 בדיקה מ"ר 49.83 49.83
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.10 היטל ביוב ציבורי מבנה מ"ר 13.58 13.58
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.11 היטל ביוב מאסף ומתקנים מבנה מ"ר 31.94 31.94
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.12 היטל מט"ש מבנה מ"ר 49.99 49.99
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.13 היטל ביוב ציבורי קרקע מ"ר 6.79 6.79
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.14 היטל ביוב מאסף ומתקנים קרקע מ"ר 15.98 15.98
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.15 היטל מט"ש קרקע מ"ר 24.99 24.99
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 3.01.6 תשלום עבור פילר הרחבות יח. 3,500.00 3,798.70
היטלי פיתוח ה. מים קרקע 5.01 היטל מים קרקע מ"ר 9.03 11.09
היטלי פיתוח תשלומי הקמה מבנה 5.2 היטל מים מבנה תעשיה מ"ר 28.32 66.57
היטלי פיתוח תשלומי הקמה מבנה 5.3 היטל מים מבנה מגורים מ"ר 23.60 55.48
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.00 הוצאות סל' קרקע תעשיה מ"ר 50.39 83.41
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.1 הוצאות סל' מבנה תעשיה מ"ר 100.78 166.81
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.2 הוצאות סלי קר'מגורים -500 מ"ר 26.35 42.45
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.3 הוצאות סלי קר'מגורים מעל 3000-500 מ"ר 2.64 4.37
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.4 הוצא' סלילה מב' מגורים 98 מ"ר 110.00 182.07
היטלי פיתוח ביוב מגרש תעשיה 7.1 ה.ביוב קרקע תע' 98 מ"ר 34.67 55.86
היטלי פיתוח ביוב מבנה תעשיה 7.2 ה.ביוב מבנה תע' 98 (תעשיה חדש) מ"ר 69.34 111.71
היטלי פיתוח ה. כבישים - קרקע תעשיה 7.7 ה.סלילה קרקע תע 98 מ"ר 82.62 82.78
היטלי פיתוח ה. כבישים - מבנה תעשיה 7.8 ה.סלילה מבנה תע 98 מ"ר 165.24 165.55
היטלי פיתוח ה. ביוב ק. הרחבה 9.1 ה.ביוב קרק' מגר עד 500 מ"ר 98 מ"ר 26.35 42.45
היטלי פיתוח ה. ביוב ק. הרחבה 9.2 ה. ביוב קרקע מג' מעל 3000-500 מ"ר מ"ר 2.64 4.25
היטלי פיתוח ה. ביוב מ. הרחבה 9.3 ה.ביוב מבנה מגו'98 מ"ר 52.70 84.91
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5 היטל סלילת כביש - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 82.62 82.78
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5.01 ה. סלילה קרקע מג 98 עד 500 מטר מ"ר 55.00 91.04
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5.03 היטל סלילת מדרכה - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 31.94 32.00
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5.05 היטל סלילת רחוב משולב - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 114.56 114.78
היטלי פיתוח ה. סלילה מ. הרחבה 9.6 היטל סלילת כביש - בניין, לכל מ"ר משטח בניין מ"ר 165.24 165.55
היטלי פיתוח ה. סלילה מ. הרחבה 9.6.03 היטל סלילת מדרכה - בניין, לכל מ"ר משטח בניין מ"ר 63.88 64.00
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.6.05 היטל סלילת רחוב משולב - בניין, לכל מ"ר משטח בניין מ"ר 229.12 229.56
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.7 קיזוז היטלים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.8 קיזוז היטלים 1 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9 קיזוז היטלים 2 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.1 קיזוז היטלים 3 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.2 קיזוז היטלים 4 0.00 0.00