חברי הוועדה לתכנון ובניה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
קובי אביבי ראש המועצה יו"ר וועדת בניין ערים
דני בוקובזה סגן ראש המועצה
מוטי ארבל סגן ראש המועצה
אלכס גולדפרב חבר ועדה
מני מעודי חבר ועדה
גבי נחום חבר ועדה
גיל בן ציון חבר ועדה
פרדי אוריאל חבר ועדה
תמי פישל חברת ועדה
ימר בן ציון נציג ציבור

סגל:

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
יצחק משה (איסאקו) מהנדס הוועדה
תומר טבק יועץ המשפטי
דגנית זיקרי מנהלת הוועדה