טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
234.5148
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.017 קיזוזים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.019 קיזוזים קומפלט 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום מטר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.101 מתקנים פוטו וולטאים עד 10,000 מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.102 מתקנים פוטו וולטאים מעל 10,000 מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים יח. 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב יח. 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה יח. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות יח. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כריה וחציבה יח. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה יח. 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות חדר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר חדר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות חדר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר מטר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת מטר 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה מטר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.950 אגרת מידע מטר 198.00 198.00
אגרת בניה אגרות 1.00.960 אגרת מידע 2 חלקות צמודות מטר 317.00 317.00
אגרת בניה אגרות 1.00.965 אגרת מידע לכל חלקה נוספת צמודה מטר 99.00 99.00
אגרת בניה אגרות 1.111.11 בדיקה 50.62 50.62
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.10 היטל ביוב ציבורי מבנה 13.79 13.79
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.11 היטל ביוב מאסף ומתקנים מבנה 32.42 32.42
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.12 היטל מט"ש מבנה 50.74 50.74
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.13 היטל ביוב ציבורי קרקע 6.89 6.89
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.14 היטל ביוב מאסף ומתקנים קרקע 16.22 16.22
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 10.15 היטל מט"ש קרקע 25.37 25.37
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 3.01.6 תשלום עבור פילר הרחבות 3,500.00 3,980.87
היטלי פיתוח ה. מים קרקע 5.01 היטל מים קרקע 9.03 11.62
היטלי פיתוח תשלומי הקמה מבנה 5.2 היטל מים מבנה תעשיה 28.32 69.76
היטלי פיתוח תשלומי הקמה מבנה 5.3 היטל מים מבנה מגורים 23.60 58.14
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.00 הוצאות סל' קרקע תעשיה 50.39 87.41
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.1 הוצאות סל' מבנה תעשיה 100.78 174.81
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.2 הוצאות סלי קר'מגורים -500 26.35 44.49
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.3 הוצאות סלי קר'מגורים מעל 3000-500 2.64 4.58
היטלי פיתוח תשלומי הקמה ביוב 6.4 הוצא' סלילה מב' מגורים 98 110.00 190.80
היטלי פיתוח ביוב מגרש תעשיה 7.1 ה.ביוב קרקע תע' 98 34.67 58.54
היטלי פיתוח ביוב מבנה תעשיה 7.2 ה.ביוב מבנה תע' 98 (תעשיה חדש) 69.34 117.07
היטלי פיתוח ה. כבישים - קרקע תעשיה 7.7 ה.סלילה קרקע תע 98 82.62 86.75
היטלי פיתוח ה. כבישים - מבנה תעשיה 7.8 ה.סלילה מבנה תע 98 165.24 173.49
היטלי פיתוח ה. ביוב ק. הרחבה 9.1 ה.ביוב קרק' מגר עד 500 מ"ר 98 26.35 44.49
היטלי פיתוח ה. ביוב ק. הרחבה 9.2 ה. ביוב קרקע מג' מעל 3000-500 מ"ר 2.64 4.46
היטלי פיתוח ה. ביוב מ. הרחבה 9.3 ה.ביוב מבנה מגו'98 52.70 88.98
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5 היטל סלילת כביש - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 69.28 72.60
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5.01 ה. סלילה קרקע מג 98 עד 500 מטר 55.00 95.40
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5.03 היטל סלילת מדרכה - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 39.91 41.82
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.5.05 היטל סלילת רחוב משולב - קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 109.19 114.43
היטלי פיתוח ה. סלילה מ. הרחבה 9.6 היטל סלילת כביש - בניין, לכל מ"ר משטח בניין 175.98 184.42
היטלי פיתוח ה. סלילה מ. הרחבה 9.6.03 היטל סלילת מדרכה - בניין, לכל מ"ר משטח בניין 101.37 106.23
היטלי פיתוח היטל סלילה ותיעול צמוד 9.6.05 היטל סלילת רחוב משולב - בניין, לכל מ"ר משטח בניין 277.35 290.65
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.7 קיזוז היטלים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.8 קיזוז היטלים 1 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9 קיזוז היטלים 2 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.1 קיזוז היטלים 3 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.2 קיזוז היטלים 4 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.3 הסכם פשרה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.4 קיזוז היטלי פיתוח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי פיתוח 9.9.5 החזר כספי 0.00 0.00