טפסים ונהלים

נהלים - בקשה להיתר

הנחיות ביצוע לפתיחת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין - מסלול עם הקלות

הנחיות ביצוע לפתיחת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין - מסלול ללא הקלות

הנחיות להכנת מפת מדידה להיתר בניה

הנחיות כיבוי אש לטופס 4 לבתי מגורים

הנחיות למתכנן הרשות הארצית לכבאות מבנה מגורים

תנאים בהיתר בניה

נוהל פינוי מוסדר של פסולת בניין

טפסים - בקשה להיתר

טופס הצהרה על כמות פסולת

הצהרת על יציבות מבנה קיים

טופס 9 – תצהיר מהנדס על יציבות המבנה

טופס להגשת חישובים סטטיים

טופס טרם מונה קבלן

תצהיר עורך ומבקש הבקשה לעניין סידורי כבאות

טופס הודעה על שינוי מינוי עורך בקשה

הודעה על שינוי מינוי עורך הבקשה

 

הנחיות לפרסום

הנחיות לפרסום הקלה/ שימוש חורג

 

טפסים לתחילת עבודות

סט טפסים לתחילת עבודות

 

טפסים – הנחיות להשלמת טופס 4

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה חקלאי

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה מגורים כולל ממ"ד

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה מגורים ללא ממ"ד

הנחיות לטופס 4 עבור ממ"ד בלבד

הנחיות לטופס 4 עבור מבנה מגורים כולל ממ"ד ובריכת שחייה

הנחיות לטופס 4 עבור מבני תעשיה / מסחר / ציבורי כולל ממ"ד

הנחיות לטופס 4 עבור מבני תעשיה / מסחר / ציבורי ללא ממד

הנחיות לטופס 4 עבור קולטים פוטוולטאי - סולארי

הנחיות לטופס 4 עבור אנטנה סלולרית

 

עצים - פקיד היערות

תצהיר עצים לשימור

הצהרה כי לא קיימים עצים בוגרים

הצהרת מודד עד 5 עצים בוגרים

תמצית תיקון 89

 

פיקוד העורף

הנחיות פיקוד העורף להגשה של תוכניות מקוונות

פטור ממיגון - מכתב למהנדסי ועדות

הטמעת התהליך המחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון

פיקוד העורף כרגולטור המיגון - מצגת

נוהל הגשת בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

מדיניות פיקוד העורף בדבר פטור מהקמת מקלט

בקשה לפטור מחובה להתקין ממ"ד/להגדיל ממ"ד קיים