תיק מידע כתנאי להגשת בקשה להיתר

מסלול מידע להיתר (סעיף 145)  תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.(לעורכי בקשה בלבד).
לאחר אישור התשלום , יש להגיש בקשה דרך המערכת המקוונת.
להורדת טופס לתשלום.

 

מידע תכנוני כללי

מסלול מידע כללי (סעיף 119) בו ניתן לבקש מידע כללי כתוב עבור קניה/מכירה של נכס , חבות היטל השבחה , שמאים וכו'.
תיק מידע זה אינו מהווה תיק מידע להיתר.
להורדת טופס לתשלום

 

להמשך קריאה מפורט